Европейският съюз е заинтересован от тясното сътрудничество с Черноморския регион

  Целият Европейски съюз е заинтересован от тясното сътрудничество с Черноморския регион

  Целият Европейски съюз е заинтересован от тясното сътрудничество с Черноморския регион. Това заяви зам.-председателят на групата на ПЕС в ЕП Ян Мариус Виерсма по време на днешната конференцията, посветена на Черноморския регион. Като ключови сфери на взаимодействие той посочи енергийната политика, енергийните и транспортни коридори, опазването на околната среда, въпросите на сигурността, както и териториите, където има напрежение и конфликти. Сътрудничеството може да подобри отношенията между самите страни и да спомогне да се намерят политически и мирни решения на противоречията. Насърчавайки сътрудничество в региона, ние бихме могли да помогнем и на други съседни държави, заяви още Виерсма. По думите му този формат на черноморско сътрудничество трябва да бъде приобщаващ. Така Турция например,  която има желание да се присъедини към ЕС, ще  има възможност да докаже колко важна ще е ролята й в ЕС.

  ЕС е необходимо да изгради цялостна стратегия за Черноморския регион,  стратегия, включваща всички страни в региона. Искаме да разговаряме със всички, да ги привлечем в търсенето на диалог и решения на проблемите. Това заяви от своя страна Ханес Свобода, зам.-председател на групата на ПЕС в ЕП.  Свобода обясни, че идеята на ПЕС за създаване на Черноморски съюз се базира на концепцията  за интегрирането на всички държави в региона, а не изключването на някои от тях.  Не става въпрос за конфронтация или изключване на държави, макар че знаем, че дадени страни-членки се опират на позициите да се изключи Русия в общата идея за региона, коментира  Свобода. По думите му стратегията за развитието на региона и създаването на Черноморски съюз трябва да включва всички държави от региона, за да се гарантира  сигурността му.

  По думите на Виерсма през 2010г. е възможно оформянето на сърцевината на един Черноморски съюз. Виерсма подчерта, че дискусиите в ЕП за създаването на подобно обединение текат отдавна. Аз съм убеден, че Манифестът на ПЕС също ще отрази създаването на този съюз, заяви той. По думите му се обсъжда не толкова основаване на съвсем нова организация, а използвайки вече съществуващите институции да се насърчи по- тясното сътрудничество на страните от региона. В заключение Ян Мариус Виерсма поясни, че днешната конференция поставя началото на поредица срещи, посветени на темата за сигурността и сътрудничеството в Черноморския регион. Зам.-председателят благодари на БСП, която като домакин на конференцията направи възможен стартът на инициативата на социалистите.