Общинските съветници от БСП организираха приемни за граждани

Благоевград: В продължение на няколко часа, разделени по двойки общинските съветници от БСП – Йорданка Слатинска и Венцеслав Кожухаров; Данко Ангелов и Валери Миленков; Георги Ганджов и Бонка Ичкова се запознаха с проблемите на жетелите в няколко благоевградски села

Благоевград:

В продължение на няколко часа, разделени по двойки общинските съветници от БСП – Йорданка Слатинска и Венцеслав Кожухаров; Данко Ангелов и Валери Миленков; Георги Ганджов и Бонка Ичкова се запознаха с проблемите на жетелите в няколко благоевградски села.Първи започнаха посещението си председателката на БСП – Благоевград Йорданка Слатинска  и Венци Кожухаров в село Селище, където множество жители поставиха най-различни въпроси от личен характер, касаещи повишаването на пенсиите и др. Също бяха поставени и други основни проблеми като:
    * Проблеми за земеразделянето;
    * Група жители поставиха въпроси, касаещи благоустрояването и социалните дейности в селото;
    * Завършване на канализацията;
    * Бъдещето на двете училища с предложение едното да бъде дом за стари хора. Дворът на другото училище бе предложен да се превърне в спортна площадка;
    * Според жителите на Селище повишаването на наемите е една от причините за не функционирането на лекарски кабинет и аптека в селото.
Срещата в Покровник бе проведена от Данко Ангелов и Валери Миленков като на нея се засегнаха въпроси за:
1. Подмяна етернитов водопровод на две улици
2. Преасвалтиране на две улици, заедно с
проектиране
3. Оптимизация на графика на училищните автобуси
и на линия №3
4. Ограничаване популацията на бездомните кучета
5. Възстановяване пътната настилка до населеното
място
6. Запазване статута на закритото училище за
учебно-просветни цели
Георги Ганджов и Бонка Ичкова обсъдиха със жителите на село Падеш важни проблеми, като основните бяха, че:
    * Нужно е полагане на канализация и асфалтиране на улица с дължина 300 м. и пробиване на друга улица и двете на стойност около 300 000 лв.
    * До двата храма в Падеш и Лешко няма асфалтирани около 300 – 400 м., което затруднява посещаването им.
    * Кухнята в социалният дом да бъде приспособена и за социален патронаж за раздаване на храна на възрастни хора.
    * Има желание и за реконскрукцията на стара сграда и превръщането й в пенсионерски клуб.
Най-основно дискусия и в трите населени места вървеше за общия градоустройствен план,за трасето на автомагистрала "Струма" и за по-доброто взаимодействие с ВиК и Рилагаз.
След обсъждане на поставените въпроси и проблеми от жителите на посетените села общинските съветници взеха решение те да бъдат обобщени и да се внесат за разглеждане от съответните институции.