Всeки млад човек може да участва в политическия живот на България, чрез отворената комисия по икономика към Младежко обединение в БСП

20.07.2018 г.

На 22 юли 2018г. (неделя) ще се проведе първата работна среща на комисията по „Икономика и социални въпроси”, сформирана към структурата на Младежко обединение в БСП.

Комисията е отворена за всички млади хора в България, които имат познания и/или визия за развитието на икономическия сектор. Основната й цел е да предостави възможността младите хора да бъдат преки участници в политическия живот. Заедно с всеки желаещ, участие в комисията ще вземат и експерти в областта от Младежко обединение в БСП.

Дейността на комисията по „Икономика и социални въпроси” предвижда разпознаване на определени икономически проблеми в обществото и търсенето на тяхното реално решение под формата на конкретни проектозакони, изменения и допълнения в закони или формиране на нови такива. Идеята, около която ръководството на Младежко обединение в БСП се обедини при създаването й, бе, че политиката трябва да се прави заедно с хората, а политиците да бъдат нейни проводници.