Крум Зарков: Обекти, които са забранени за приватизация, да не се отдават на концесия

Румен Гечев: В интерес на българската държава е да запази собствеността върху стратегически обекти

Крум Зарков: Обекти, които са забранени за приватизация, да не се отдават на концесия

„Внесохме в деловодството на парламента предложения за промени в Закона за концесиите, с които забраняваме да се отдават на концесия дейности и обекти на онези търговски фирми, които са забранени за приватизация“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за България“ Крум Зарков пред журналисти в парламента. Той обясни, че определени предприятия са изключени от приватизация, защото оперират в сфери, чувствителни за българската държава и общество. „Считаме, че това трябва да се приложи и по отношение на статута на концесиите. С новия закон за концесиите, приет от това мнозинство, сроковете за концесия станаха доста дълги - те могат да стигнат до 50 години“, допълни Зарков. Той е категоричен, че концесията, въпреки че е легитимен инструмент на публично-частното партньорство, не бива да бъде използвана за приватизация с други средства. „Трябва да запазим възможно най-голяма степен на контрол на държавата над тези предприятия, много от които работят успешно и могат да бъдат развивани. Това е последователно наше усилие за запазване и утвърждаване на ролята на държавата в българската икономика, която на пазарен принцип да участва и регулира качествено пазарите, в интерес на цялото общество“, каза още народният представител. Като една от важните концесии Зарков посочи летище „София“, на която БСП аргументирано се противопоставя.

Румен Гечев: В интерес на българската държава е да запази собствеността върху стратегически обекти

„Дългосрочните концесии, по същество, представляват форма на приватизация. Считаме, че е в интерес на българската държава да запази собствеността върху стратегически обекти и да не позволи скрита приватизация чрез концесиониране“. Това заяви народният представител проф. Румен Гечев. Той подчерта, че проблемът за концесиите се обсъжда от години. „В началото на прехода бяха сключени скандални концесионни сделки. Концесионните приходи, които получаваме от експлоатация на български находища с благородни метали са нищожни, в сравнение с концесионни договори на африкански страни“, подчерта той. По неговите думи въвеждането на контрол и ограничения в тази сфера е изключително важно, защото сега има опасност, наред с грабежа на благородни метали на залежите в България, да се съгласим на грабеж, отдавайки на концесия летище „София“. „В ЕС над 50% от летищата са държавна собственост, смесена - държавна и частна собственост достигат над 30%, и под 20% от летищата са превърнати в частна собственост чрез приватизация“, подчерта проф. Гечев.