НАГРАДА НА НС НА БСП ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ЖУРНАЛИСТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА ГЕОРГИ КИРКОВ – МАЙСТОРА

Юли 02, 2018 Новини БСП 0 328

2.07.2018 г.

В изпълнение на решенията на Изпълнителното бюро на НС на БСП от август 2006 г. и от 19 юни 2018 г., Националният съвет на Българската социалистическа партия обявява, че започна набирането на предложения за определяне на носителя за 2018 г. на Наградата на НС на БСП за политическа журналистика и публицистика „Георги Кирков - Майстора“.

Съгласно статута на наградата, за нейни носители могат да бъдат предлагани журналисти и публицисти, които последователно отстояват левите идеи в политическия, икономическия, социалния и духовния живот на обществото; имат съществен принос за популяризиране на политиката и за разширяване на влиянието на БСП и левицата в обществото; посветили са своите творчески изяви на значими обществени проблеми; с изявите си защитават националното достойнство и силата на левите политически и социални идеи. Номинираните ще бъдат оценявани по техния висок професионализъм, компетентност и задълбоченост, по защитаваните ясни политически, граждански и нравствени позиции, по завоюваното трайно и авторитетно присъствие в публичното пространство.

Право да бъдат предложени за участие в конкурса имат български журналисти, публицисти, писатели, учени и общественици, които през последните години са с редовни изяви в българските печатни и електронни медии и разработват значими за обществото, БСП и левицата проблеми.

Право да номинират кандидати за носители на наградата имат комисиите и съветите на НС на БСП, общинските/районните и областните съвети на БСП, ръководства и творчески колективи на средства за масова информация, творчески организации и съюзи, изявени журналисти и публицисти.

За всеки номиниран за наградата до 20 юли 2018 г. в НС на БСП трябва да бъде изпратено (на материален и електронен носител) мотивирано предложение, придружено с биографична и  творческа справка за кандидата. Всички номинации ще бъдат разгледани от комисия на НС на БСП, в която са включени досегашни носители на наградата, председатели на творчески съюзи и представители на НС на БСП. Предложението на комисията за определяне на носителя на наградата ще бъде внесено за утвърждаване в ИБ на НС на БСП до 24 юли 2018 г. Носителят на Националната награда за политическа журналистика и публицистика „Георги Кирков - Майстора“ за 2018 г. ще бъде обявен по време на Националния събор „Бузлуджа `2018“ на 28 юли 2018 г.

 

За повече информация и справки за конкурса се обръщайте към Съвета на НС на БСП по духовна сфера, култура и медии - София 1000, ул.„Позитано“ №20, на телефони 02/8107330 и 02/8107219 и е-mail  kulturaimedii@abv.bg . 

Документите с предложенията за номинираните се внасят в отдел „Деловодство“ на НС на БСП до 20 юли 2018 г. включително.

 

 

 

20 юни 2018 г.                                                                             Изпълнително бюро                                                   

на Националния съвет на БСП