Момчил Неков: Първите една-две години за младия фермер са критични и той трябва да бъде стимулиран

02.07.2018

Национална овцевъдна и козевъдна асоциация /НОКА/,  евродепутат Момчил Неков , представители на Министерство на земеделието, храните и горите,  директори на дирекции, представители на овцевъдните и козевъдни асоциации, представители от научните среди - специалисти от аграрните университети и земеделски производители поставиха основата на изготвянето на Национална стратегия за овцевъдството и козевъдството за периода 2018-2027 г.

„Тук съм като представител на България в Европейски парламент, тук съм като заинтересовано лице, което наистина иска да помогне на секторите овцевъдство и козевъдство. В компетенциите ми е да запозная българските органи, българските производители с предизвикателстата пред сектора, с пропуснатите възможности, които тепърва трябва да наваксваме, и в същото време да можем да парираме проблеми от глобално естество с търговските споразумения, които биха попречили доста на бранша“. Това каза евродепутатът от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Момчил Неков при откриване на форума “Визия за овцевъдството и козевъдството в България 2018 - 2027“. 

Неков заяви, че е важно да остане подпомагането на овцевъдството и козевъдството на сегашните нива и да се засилят помощите за организации на производителите. Според евродепутата сред предизвикателствата за сектора са несигурността на доходите, силният внос от трети страни и демографско-възрастовия профил на производителя, както и липсата на маркетингов подход. Неков отчете, че нашите производители са организирани на 5%, а във Франция тези нива са 95 %.

  „Първите една-две години за младия фермер са критични и той трябва да бъде стимулиран”, каза още Момчил Неков. "Трябва да се действа комплексно, от гледна точка на смяната на генерацията, за да вкараме млади фермери. Една от мерките, които съм предложил и която беше одобрена, е за млад фермер в планинските региони", допълни евродепутатът. Той поясни, че може да се подомогне секторът на национално ниво с безлихвени кредити. "Като държава, трябва да ги обзпечим, за да могат те да стартират", каза още евродепутатът във връзка с младите фермери.

„Вълната може да се сертифицира като биологичен продукт и оттам цената ще бъде коренно различна“, каза още евродепутат Момчил Неков. Според него това е възможност, която се пропуска в сектора. „Вълната е естествен продукт, който се изкупва на смешни цени“, изтъкна Неков и обърна внимание, че в момента вълната се продава за 0,5 лв/кг. Той отбеляза, че не се използват възможностите, които схемите за качество на селскостопанските храни и продукти предлагат.

По думите му, по отношение на конкуренцията с другите видове месо, секторите козевъдство и овцевъдство изостават и в тях не се използват схемите за качество. Неков коментира, че хората са склонни, в по-големите градове, да доплащат допълнително, защото смятат, че купуват по-качествен продукт, с по-добри здравословни качества, с по-малко пестициди, т.е. потребителят все повече обръща внимание на това.