Жители на с.Караисен потърсиха съдействие от Весела Лечева за възстановяване на напоителните системи

11.06.2018 г.

Състоянието на каналите за напояване е сериозният проблем, който жители на село Караисен отправиха към Весела Лечева. Народният представител от ПГ„БСП за България“ организира приемна за граждани в община Павликени, на която десетки души потърсиха решаване на проблемите им.

От селата Караисен и Росица повдигнаха стария въпрос с напоителните системи, които не са поддържани и не осигуряват нужната вода за земеделските производители. „Проблемът е сериозен, затова ми предстои среща в „Напоителни системи“ ЕАД , за да настоявам за решение. От една страна- наистина са много малко стопанствата и съответно приходите от такси в дружеството са ниски. От друга- липсата на вода за поливане обезсърчава всяка възможност за отглеждане на зеленчуци и други култури, които се нуждаят от напояване. Така в цели райони на страната липсва поминък, а където земеделците са заложили на зърнени култури,  настъпва и обезлюдяване заради липсата на устойчива заетост през годината“, коментира Лечева. Възрастни хора отново поставиха въпроса за ниските пенсии.

От Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ коментираха с Весела Лечева възможността по проект училището да възстанови и обзаведе кабинети за професионална подготовка на учениците в областта на селското стопанство и земеделската техника. От средното училище се надяват да получат средства и за подобряване на спортната база в училището. Те се похвалиха, че в срок вървят дейностите по мащабния проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебна сграда и работилница на гимназията. Община Павликени защити проекта „Създаване на условия за модерни образователни услуги и осъществяване на качествено професионално образование в ПГАТ „Цанко Церковски“ гр. Павликени чрез подобряване на образователната инфраструктура“ и получи безвъзмездно финансиране в размер на  1 300 000 лева  по Оперативна програма „Региони в растеж“, казаха от училището.