Неков: Новите изисквания за „Млад фермер“ и „Организации на производителите“ ще направят земеделието по-атрактивно

ЕП гласува земеделските мерки от пакета Омнибус, които дават повече гъвкавост в ОСП и се очаква да имат положителен ефект върху редица сектори

„По-гъвкави правила при регистрацията на Организации на производителите, договори при закупуване на мляко и повече средства по „Млади фермери“ са само част от мерките, които ще влязат в сила на 1-ви януари 2018 г. Тези мерки имат реален шанс да дадат нов импулс на европейското земеделие“. Това коментира евродепутатът-социалист Момчил Неков във връзка с новите правила за по-добро прилагане на многогодишната финансова рамка и по-конкретно мерките свързани с общата селскостопанска политика.

„За младите земеделски производители ще има увеличаване на добавките с 25% до 50% от основното плащане за първите 25-90 хектара. С това се надяваме да направим селското стопанство по-атрактивно. В селските и необлагодетелстваните региони населението застарява, като същевременно точно тези региони имат възможност да произвеждат качествени храни“ заяви Момчил Неков след приемането на новите правила.

Според българския евродепутат, член на ресорната комисия по земеделие в Европейския парламент, една от най-успешните земеделски практики в ЕС е обединението на производителите. То дава по-силна позиция на пазара на реалните производители, за сметка на прекупвачи и други междинни лица. „В България тази практика все още не е широко застъпена. С новите правила обаче, които трябва да се прилагат във всички държави членки, обединението може да бъде признато за организация на производители, дори и когато само една от следните функции се изпълнява от тях: съвместна преработка, съвместно разпространение, съвместно пакетиране, етикетиране или реклама, съвместна организация на контрола на качеството, съвместно използване на оборудване или съоръжения за съхранение, съвместно управление на отпадъците, пряко произтичащи от производството и съвместно снабдяване със суровини“, коментира още Момчил Неков.

„Като докладчик относно пчеларския сектор съм изключително доволен, че земите под угар, засадени с медоносни култури, вече ще бъдат признати като екологично насочени площи. Това е добра новина за пчеларството в България и в Европейския съюз“, заяви Момчил Неков в пленарната зала в Страсбург.

Регламентът влиза в сила на 1-ви януари 2018 г. Българските власти ще имат няколко месеца да приведат новите правила в българското законодателство.