Николай Тишев: Горанов да обясни- ползва ли се НАП за натиск върху граждани

Декларация от името на ПГ на „БСП за България“

На 11.08.17 г. директорът  на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – Бургас изпраща доклад до изпълнителния директор на Национална агенция за приходите – Галя Димитрова. В него се изразява недоволство и несъгласие със съдебните актове, с които съдът отменя административни мерки, наложени от данъчните служители. НАП- Бургас предлага на ЦУ на НАП следното, цитирам: „Предлагам Ви да се извърши селекция на счетоводните фирми и адвокатски дружества, за които имаме информация, че правно обслужват заинтересованите лица, на които са издадени принудителни административни мерки „запечатване на обект“, а така също и на съдии от Бургаски административен съд и членовете на техните семейства“, и се прилага справка за всички дела, загубени от НАП Бургас в БАС. Самото изготвяне на такъв доклад от държавен служител считаме за неприемливо и недопустимо.

Какво се случва след получаването на доклада в Централно управление на НАП и каква е реакцията на Агенцията. От няколко дни разполагаме с отговор на НАП, подписан от изпълнителния директор Галя Димитрова на Заявление за достъп до обществена информация относно доклада и предприетите действия. В него се посочва следното: „… получено е писмо от ТД на НАП Бургас, ведно с приложен доклад, изготвен от г-жа Пенка Жекова, директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП Бургас, заведено с Вх. Номер 24-02-338/16.08.17 г.“ , по нататък „… информацията за селекция и анализ на риска във връзка с осъществяване на ревизии и проверки представлява служебна тайна….“, и сега обърнете внимание „… за периода 11.08. – 31.10.17 г. в териториалните дирекции на НАП в цялата страна са възложени общо 39 бр. проверки и ревизии на физически лица с професии адвокати, съдии или счетоводители. От тях 25 са в НАП Бургас …“. Т.е. за посочения период (след получения доклад в ЦУ на НАП) 2/3 (25 от 39) от проверките и ревизиите на адвокати, съдии, счетоводители и членове на техните семейства са на територията на Бургас. Или казано иначе предложението на НАП Бургас за „селекция“ и „наказване“ на неудобни адвокати, счетоводители и съдии е одобрено от централата в София и е започнало изпълнение.

Описаното по-горе представлява безпрецедентен натиск от страна на държавата, управлявана от ГЕРБ, върху съдии, адвокати и редови български граждани, документиран в официална кореспонденция на Националната агенция за приходите. В правова държава, с демократично управление, съдът има последната дума по тълкуването и приложението на закона. Принципът на съдебна независимост е една от гаранциите за това върховенството на правото да не бъде подкопавано от политически натиск. Репресивни действия срещу адвокати, ангажирани с реализирането на конституционно гарантираното право на защита, и срещу български граждани, потърсили правата си в съда, показва истинското лице на управлението на ГЕРБ и как ГЕРБ възприема упражняването на властта, било то на национално или на местно ниво. Това беше изразено преди две седмици на глас от тогавашния председател на НС г-н Главчев към представители на опозицията: „Не може всеки да говори каквото искате дори в декларация“. Явно никой не може да критикува или изказва различно мнение от това на управляващите. В противен случай, им се взема думата и биват гонени от пленарни заседания, включително с помощта на квестори. Но докато максималната репресия срещу народен представител е отстраняване за 3 заседания, то ако редови български гражданин изрази несъгласие с решения или действия на  министър, кмет на ГЕРБ или орган на държавата, управляван от ГЕРБ, върху него се стоварва цялата държавно-административна мощ: завеждат му се дела, той и семейството му са подложени на проверки, ревизии, разследвания  - докато не бъде смачкан, изгонен от работа или бизнесът му не фалира.  По този начин всеки инакомислещ възроптал срещу настоящото управление бива „селектиран“ и устата му бива запушена. Затова е и страхът сред българските граждани в страната да изразяват спокойно мнението си. Затова, и неслучайно, нито една българска, национална или местна, телевизия не посмя да излъчи филма „Границата“ на Елена Йончева за корупцията и злоупотребите с трафика на мигранти през българо-турската граница.

Ние, от БСП за България, няма да спрем да се борим срещу репресивните методи на управление на ГЕРБ. Няма да позволим българите да бъдат мачкани, унизявани и притискани. Както БСП, така и българският народ не подлежи на опитомяване, колкото и това да им се иска на управляващите.

Заявяваме, че всеки държавен служител или представител на управляващите, бил той директор на дирекция, ръководител на агенция или министър, който злоупотреби с правомощията си, трябва да си понесе отговорността. Затова:

1.    Следващата седмица ще настояваме за изслушване на финансовия министър Горанов, тук в българското Народно събрание. Той трябва да обясни не на нас, а на българското общество, ползват ли се приходните агенции за натиск върху български граждани, които не споделят действията на ПП ГЕРБ и управляваните от ГЕРБ държавни институции и дори си позволяват да потърсят правата си пред съда.

2.    При отказ, от страна на г-н Горанов, ще приемем, че той застава зад действията на своите подчинени и изложеното по-горе не е частен случай в Бургас, а целенасочена политика, водена от правителството на ГЕРБ.