Вигенин изведе приоритетите на ЕС - Европейски бюджет, кохезионна политика, обща селскостопанска политика

След дискусия, Народното събрание прие с голямо мнозинство предложения от КЕВКЕФ проект за приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС

"Комисията изразява принципна подкрепа за обявените приоритети на страната ни за председателството на ЕС, като споделя основните послания за консенсус, конкурентоспособност и кохезия, както и девиза – „Съединението прави силата”. Това заяви народният представител от „БСП за България” и председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към НС Кристиан Вигенин от парламентарната трибуна. След дискусия, Народното събрание прие с голямо мнозинство предложения от КЕВКЕФ проект за приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС. Той обясни, че комисията предлага на българското правителство, при приемането на окончателната програма, да вземе предвид следните теми, като приоритетни за ЕС и България: европейски бюджет, кохезионна политика, обща селскостопанска политика.

„Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода след 2020 г. трябва да гарантира запазване на успешните политики на съюза, водещи до постигане на стратегическите цели на ЕС за сближаване, повишена конкурентоспособност, икономически растеж и създаване на качествени работни места, социален напредък и борба с бедността”, посочи той. По думите му е нужно запазване на кохезионната политика като един от основните инструменти за постигане на икономическа и социална конвергенция при справедливо разпределение на средствата между държавите членки. „Също, конструктувен подход към регионалната политика чрез финансово подпомагане на изоставащите региони. Утвърждаване на общата селскостопанска политика като силна и адекватно финансирана със запазване на единната схема за заплащане на площ и подпомагане на производството”, допълни председателят на комисията към НС.

По отношение на отбраната, сигурността и миграцията е необходимо съгласие за финализиране на реформата на общоевропейската система за убежище, включително и ревизия на Дъблинския регламент, с фокус върху прекратяване на незаконната миграция и трафика на хора. „Извеждане на преден план борбата с организираната престъпност и тероризма. Активна роля на България в задълбочаване на сътрудничеството и обща политика в областта на отбраната. Укрепване на граничния контрол и приемане на прогама за промишлено развитие в областта на отбраната”, посочи той.

„За Европейския социален модел – образование, младеж, култура е нужна подкрепа за развитие на европейския стълб за социалните права и неговите три основни елемента – равни възможностти и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд, социална закрила и приобщаване”, обясни Вигенин. Той каза също, че е нужна подкрепа за предприемачеството и създаването на нови работни места, с акцент върху мерките за повишаване на младежката заетост, чрез качествено образование. „Подкрепа за общообразователни европейски мерки и инициативи по многогодишната финансова рамка”, обясни социалистът.

„Утвърждаване на културата, като един от основните двигатели за развитието на ЕС, за възстановяване на доверието на гражданите към европейския проект и за прибщаване към ценностите на съюза, в отговор на нарастващото разединение и в отговор на надигащите се радикални антиевропейски движения”, е следващият акцент, върху който е нужно да се наблегне, обясни Кристиян Вигенин.

„За конкурентоспособна икономика и за цифровия пазар е нужно ускоряване на процеса на изграждане на единния цифров пазар с цел повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика. Създаване на условия за осигуряване на мрежовата информационна сигурност. Създаване и на съответните инструменти за финансиране на малките и средни предприятия”, посочи председателят на комисията.

„Нужен е нов импулс за страните от Западните Балкани, като гаранция за стабилността и икономическото развитие и социалния прогрес,както в Югоизточна Европа, така и на европейския континент. Подкрепа за рефрми в страните кандидатки за членство в ЕС. По-силно приобщаване на страните от региона за постигане стратегическите цели на съюза. Приемане на финален документ от срещата на върха в София за Западни Балкани”, открои приоритетите Вигенин.