Обща позиция на членовете на Европейския парламент от Република България относно законодателния пакет за мобилността на Европейската комисия

5.10.2017 г.

Общата позиция на членовете на Европейския парламент от Република България относно законодателния пакет за мобилността на Европейската комисия можете да наметите в прикачения файл.