Курумбашев: ЕС може да насърчи развитието на онлайн търговия сред малкия и среден бизнес

3.10.2017

„Единният цифров пазар трябва да бъде разглеждан отвъд границите на Европейския съюз. Електронната търговия има сериозен принос за развитието на малките и средни предприятия. Тя ги позиционира на глобалния пазар. В България в рамките на миналата година eBay генерира 55 млн. евро оборот, предимно от малки и средни фирми, които продават своята продукция в 34 държави, от които половината не са в ЕС.“

Това заяви евродепутатът от Групата на СиД Петър Курумбашев по време на заседанието на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE), което се проведе късно снощи в Страсбург.

Курумбашев, който е докладчик в сянка по становището на ITRE относно „Към стратегия за електронна търговия“, представи своите предложения за изменения в доклада на Комисията.

Според Курумбашев, за да се развива онлайн търговията в сферата на малкия и среден бизнес, е необходимо засилване на международното сътрудничество в области като защита на потребителите, данъците върху потреблението, дигитализиране на митническите процедури и др.

„Не е нормално три книги, доставяни в рамките на ЕС, да се задържат няколко дни на митниците. Създаването на универсален баркод ще направи проследяването на пратките значително по-бързо и ефективно. Европейската комисия може да допринесе за това компаниите да намалят разходите си за международни доставки. Това ще бъде от голяма полза и за потребителите“.

Друга конфликтна точка според евродепутата е т.нар. „принудително локализиране на данни“. Той даде пример с проблема, който Фейсбук има в Русия, където казват на компанията „Ще има Фейсбук само ако данните се съхраняват тук“.

„Да се насърчат практики като използването на облачни услуги и в търговските споразумения да се включат клаузи, улесняващи свободния поток на метаданни“, предлага Курумбашев. По думите му белгийски тинк-танк е идентифицирал 22 различни разпоредби относно локализирането на данни, чрез които държави членки налагат ограничения по отношение на трансфера на данни към други държави членки.

„ЕС може да приложи стандарт, в който да се забраняват всякакви протекционистки мерки“.

Според евродепутата трябва да се внесе предложение да има минимум от правила, който да бъде прилаган в отделни цифрови глави при подписването на търговски споразумения. „Разбира се, държавите са свободни и да се съгласят, и да не се съгласят“, добави Курумбашев.

„Платформите за онлайн търговия не могат предварително да наблюдават стоките, но трябва да има механизъм, чрез който те да подават сигнал за незаконно съдържание и да гарантират защитата на авторските и търговски права. Също както и механизъм, който да позволява на търговците да отговорят на оплакването“.

Петър Курумбашев смята, че за да се справи с фалшифицирането на стоки, Европейският съюз трябва да работи за въвеждането на взаимно приемлив IT Trustmark (знак за „доверена марка“).

„Попитах eBay дали биха подписали с Alibaba етичен кодекс за опазване на правата на производителя и купувача. Другият начин да се гради доверие, освен държавите да налагат правила, е самите компании да подготвят свой етичен, морален кодекс, който да следват. Това дава спокойствието, че работиш с големи и сериозни компании“.