Пирински: Приоритет на Стратегията за хората с увреждания!

29.09.2017

Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент разгледа проекто- доклад по изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания. Бе подчертана общата воля на различните политически групи за постигане на консенсус при доработването и окончателното приемане на доклада.  
В изказването си евродепутатът-социалист Георги Пирински отбеляза особеното значение на конференцията на тема: „Многоезичността и равните права в ЕС: ролята на жестовите езици“, проведена през септември 2016 г. в Европейския парламент, на която специално внимание бе обърнато на разпространението и прилагането на жестомимичния език. На нея бе отбелязано, че само в две държави-членки няма изрично законодателство за приложението на този език, една от които е България. В тази връзка Пирински изрази особена благодарност на организаторката на конференцията, евродепутатката Хелга Стивънс, която е и докладчик по темата в КЗСВ, за съдействието, което тя оказа при подготовката на съответен законопроект, внесен от народни представители от Парламентарната група на „ БСП за България“  в началото на работата на 44-то Народно събрание. Същевременно той изрази и съжаление за това, че мнозинството в българския парламент не намери за възможно да подкрепи приемането на законопроекта.