Петър Курумбашев ще бъде част от състава на новосъздадената комисия за борба срещу тероризма

13.09.2017 г.

Евродепутатът от БСП/ПЕС Петър Курумбашев е избран в състава на специална комисия в Европейския парламент за борба срещу тероризма. Съставът ѝ бе гласуван в рамките на първото пленарно заседание на депутатите след лятото в Страсбург.

В специалната комисия за борба с тероризма ще заседават тридесет евродепутати, а мандатът ѝ ще бъде дванадесет месеца, считано от датата на учредяване, като при необходимост може да бъде удължен. Членовете на комисията ще изготвят междинен и окончателен доклад, който ще съдържа фактически констатации и препоръки.

Комисията ще прави официални посещения и ще провежда изслушвания с участието на институции на ЕС и съответните агенции, национални парламенти и правителствата на държавите членки и на страни извън ЕС, правоприлагащите органи, разузнавателните служби, съдии и магистрати, както и организации за жертвите на тероризма. Поради чувствителния характер на информацията, някои от срещите на новата комисия ще се провеждат при закрити врати.

Първото заседание е предвидено за четвъртък, 14 септември.