Кирил Леонов внася искане за казуса с ЦДГ "Пролет"

08.08.2017 г.

Председателят на групата съветници от БСП и коалиция Кирил Леонов внася искане до кмета на Перник Вяра Церовска за предоставяне на всички документи,  свързани с отдаването под наем на сградата и строително-ремонтните дейности, които се провеждат в момента на територията на детското заведение. 

В документа Леонов посочва още, че иска да му бъдат предоставени      всички документи, удостоверяващи отдаването под наем на част от сградата на филиала /договори, анекси, заповеди, документация от проведена тръжна или конкурсна процедура по предоставянето й под наем, приемо-предавателни протоколи и други/, както и всички документи, удостоверяващи осъществяваните строително – монтажни и/или строително – ремонтни дейности /строително разрешение, протоколи от строителството, договор с изпълнителя на дейностите, удостоверение за въвеждане в експлоатация  и др./, като се позовава на законово основание за това. 

Припомняме, че в края на миналата седмица Леонов се срещна на място с недоволни родители, които заявиха, че, ако сградата остане по този начин разделена на две половини - реновирана и нереновирана, децата от филиала на общинската детска градина ще бъдат дискриминирани. Леонов пое ангажимент да настоява да бъде направен частичен ремонт и на другата част, за да се осигурят нормални условия за всички деца.