Гьоков: Да се противопоставим на лобирането за скандални промени на трудовото законодателство

26.07.2017

„Трябва категорично да се противопоставим на активното лобиране, от много високи места, за скандални промени на трудовото законодателство, насочени към орязване на придобивки и допълнителни защити на работниците и служителите, като например премахване на клас „Прослужено време“, премахване на Минимални осигурителни доходи и минимална работна заплата“. Това заяви народният представител от „БСП за България“ Георги Гьоков от парламентарната трибуна. Според него индустрията в България реализира една от най-високите норми на печалба в Европа, а в същото време плаща най-ниските заплати в ЕС. „В България няма справедливо и достойно заплащане на труда. И на фона на това, има хора, които не получават и тези ниски заплати, независимо, че добросъвестно са изпълнявали трудовите си задължения на работните си места“, посочи той. По неговите думи, умишлено или не, това неизплащане на заплати създава сериозни проблеми в трудовите отношения и е с голяма социална значимост. Според него е разбираемо и е възможно- един работодател да изпитва временни трудности и да не може да изплати в уговорения срок заплатите, което не значи, че трябва да влезе в затвора. „Но трябва да е категорично ясно, че тези временни затруднения не трябва в никакъв случай да са за сметка на работниците и служителите“, подчерта народният представител. Гьоков припомни, че изхождайки от всичко това, „БСП за България“ е предложила създаване на Временна комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати. „По време на работата си, членовете на комисията се обединиха около идеята- въз основа на идентифицираните проблеми да се инициират промени в действащото законодателство, които да допринесат за предотвратяване и намаляване на случаите на неизплащане на трудови възнаграждения и обезщетения на работниците и служителите от техните работодатели. Ние приветствахме това решение на комисията“, обясни той, но изрази съжаление, че след усилената и ползотворна работа, Временната комисия е успяла да предложи задоволително решение само на част от проблемите, но е пропуснала възможността да реши проблема изцяло. Като пример той посочи прехвърлянето на фирми с натрупани задължения на трети лица, които са социално слаби граждани, нямат имущество и кредиторите не могат да съберат вземанията си от тях по никакъв начин. „Как решават този случай предложените промени? Никак! Категорично не прекратяваме тази измамна практика. А тя е една от най-дразнещите практики, които съществуват, наред с това, разбира се, че работниците не си получават заплатите“, допълни той. Гьоков е на мнение и че достъпът на ощетените работници и служители до средствата, набирани във Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ не е улеснен. „Има някакъв страх у работодателските организации, да не би средствата във фонда да намалеят и да се възобнови вноската по него. За това е съпротивата срещу улесняване на достъпа до средствата в него“, каза още депутатът от левицата, но увери, че това няма как да се случи. „По данни на Главна инспекция по труда, неплатените заплати са в рамките на 10 млн. лв. Да предположим, че облекчим достъпа до средствата от фонда и всички работници успеят да се доберат до правото си да получат неплатените заплати - тогава ще се похарчат 10 млн. лв. от фонда. А в него има 250-260 милиона“, уточни той.

Според Гьоков е разумно да се даде възможност за наети от търговеца работници или служители да искат от съда откриване на производство по несъстоятелност. „Защото те в един момент може да се явяват най-големият кредитор на работодателя си с неизплатените им заплати“, обясни Гьоков. По неговите думи няма как да има злоупотреби, ако се прилага законодателството. „Когато държавата не може да ти гарантира изплащането на трудовото възнаграждение, и да те предпази от некоректните работодатели, както е записано в редица закони, то не е ли редно да ти отстъпи мястото в челото на списъка за удовлетворяване на претенциите?“, попита депутатът. Гьоков е на мнение, че все повече ще се засилва натискът да се криминализира неизплащането на заплати, както е с неплащането на осигуровки. „А криминализирането няма да реши въпроса на работника да си получи заплата“, посочи той. „Като български парламентаристи, наред с напъните за „облекчения за бизнеса“ и „стимулиране на предприемачеството“, трябва категорично да се противопоставим и да направим подобни практики, измъчващи хиляди работещи хора в страната, да станат невъзможни. Трябва да гарантираме трудовите права на работниците и служителите в пълна степен. Едно от тези права е изплащане на договорените възнаграждения“, обясни Георги Гьоков.