Момчил Неков: 80% от насажденията в ЕС зависят от опрашване, в ОСП това не се отчита - трябва промяна

Българският евродепутат беше специален гост на 15-тия национален пчеларски събор, провел се в Габрово

„80% от насажденията в ЕС зависят от опрашване. В САЩ пчелари получават субсидии от близо 2 милиарда долара годишно за тази дейност. Европа трябва да приложи подобна подкрепа, защото без пчелите европейското земеделие е застрашено“. Това заяви българският евродепутат Момчил Неков, който беше специален гост на 15-ия национален пчеларски събор, провел се в Габрово. Интересите на българските пчелари ще бъдат отразени в първия доклад на Европейския парламент за перспективи и предизвикателства пред пчеларския сектор, по който докладчик на социалистите е Момчил Неков.

Освен за обвързана подкрепа за пчелите, българският депутат ще настоява и за по-голям баланс между индустрията и по-специално производството на пестициди и хербициди от една страна и пчеларите от друга. „Производителите на селскостопански култури не трябва да търпят загуби, но индустрията на производителите на препарати за растителна защита трябва да работи за намирането на заместители на неоникотиноидите например. Тези вещества имат ефект върху нервната система на насекомите и допринасят за проблемите в сектор Пчеларство. Трябва да се намери баланс, които да не пречи на поминъка на другите отрасли.“ Това коментира Момчил Неков след срещата в Габрово.

Голям проблем е вносът на мед. Съвсем скоро се очаква да влезне в сила почти удвояването на безмитния внос на мед от Украйна. Тонове български мед останаха нереализирани, заради по-ниските цени на вносния мед от страни като Украйна, но също така и Китай и Мексико. „Ще работя за това медът да бъде признат за чувствителен продукт и да не бъде включван в международни споразумения на ЕС, защото изискванията и разходите за европейските пчелари са високи и те стават жертва на конкуренция отвън. Също така означаването на меда трябва да бъде по-стриктно. Според сегашните изисквания на етикетиране се посочва, че медът е от ЕС или извън ЕС, или смесица от двете. В момента обаче няма посочена пропорция на европейския и вносния мед, с което това означение се обезсмисля. Трябват промени на европейско ниво и ще работя с колегите си за това“ коментира още българският евродепутат.

България произвежда годишно около 11 хиляди тона пчелен мед, а в целия ЕС - около 270 хиляди тона. Въпреки това блокът внася около 200 хиляди тона от трети страни - основно Китай, Мексико, Украйна и Аржентина. Пчеларството е поминък за близо 600 000 души в ЕС, но тенденцията е негативна, поради редица причини. Една от най-сериозните остава евтиният внос от третите страни, който подбива цените на европейските пчелари.

Очаква се Европейският парламент да приеме доклада за пчеларството през есента. Момчил Неков планува срещи, на които текстът да бъде обсъден и подобрен, за да отразява нуждите на българските пчелари.