Петър Курумбашев: Да не се спекулира с темата за социалните права, за да се преразпредели пазарен дял при шосейния транспорт

18.05.2017

„Дали не се спекулира с темата за социалните права, за да се наложи преразпределение на пазарен дял по отношение на шосейния транспорт?“ Този въпрос зададе Петър Курумбашев, член на Европейския парламент от Групата на социалистите и демократите, по време на пленарната сесия в Страсбург. В сряда вечер евродепутатите обсъждаха резолюцията на Европарламента за пакета за автомобилен транспорт.

Според Курумбашев, който е заместник-член на Комисията по транспорт и туризъм в ЕП (TRAN), съществува вероятност зад забраната за либерализация на каботажа (извършването на транспортни услуги на територията на държава членка от превозвач, чието седалище се намира в друга държава членка) да стоят мотиви като чист протекционизъм от държави членки, които не искат  новите страни членки да увеличават своя пазарен дял, макар и замаскирани като мерки за защита на социалните права.

Пакетът за шосейния транспорт ще бъде представен от Европейската комисия на 31 май и ще обхваща следните области: европейски винетки, международен транспорт, регламент относно периодите за шофиране и почивка, командироването на шофьори, използването на тахографи.

Включването в обхвата на Директивата на въпроси във връзка с командироването на международните водачи би довело до нарастване на административната и финансовата тежест върху транспортните предприятия, намаляване ефективността и качеството на превозите, с всички очаквани негативни последици за цялата икономика на Европа.

В рамките на дебата Курумбашев попита още защо Комисията не движи наказателни процедури срещу държави, намиращи се в географския център на Европейския съюз, които правят промени в своите национални законодателства и вървят срещу либерализирането на единния европейски транспортен пазар.

Евродепутатът обърна внимание и на някои съществуващи предложения в тази област – камиони, регистрирани в държави със съответната регистрация, да извършват услуги предимно в своите държави – германски камиони да извършват услуги в Германия, френски – във Франция. „Аз бих ви помолил дори да разширите предложението си – например берлинските камиони да работят само в радиус 50 км. около Берлин или камионите от Будапеща да се движат само в радиус 50 км. от Будапеща. Така ще се върнем от XXI не във XX, а в XVII в. Това ли е бъдещето на Европейския съюз?“

Новият регламент ще се отрази на транспортния сектор през следващите години. Наскоро Съюзът на международните превозвачи у нас се обърна към българските евродепутати със сигнала, че европейският транспортен сектор е под жесток натиск заради нови правила, установени в Германия, Австрия и Франция, които налагат изключително голяма административна тежест върху чуждестранните фирми. По този начин се създават предпоставки за сериозно нарушаване на свободното движение на стоки и услуги.