Петър Курумбашев: Новите изисквания на ЕК означават затваряне на Източно- Маришките въглищни централи.

По инициатива на Петър Курумбашев българските евродепутати приеха позиция

"Прилагането на непосилно ниските емисионни нива за големите горивни инсталации засяга най-големия съществуващ национален енергиен ресурс - Източно-Маришкия басейн на лигнитни въглища, от който България добива 45% от произвежданата в страната енергия.  Новите изисквания на ЕК означават затваряне на Източно- Маришките въглищни централи." Това заяви евродепутатът от БСП/ПЕС Петър Курумбашев. Българските депутати в Европейския парламент излязоха с обща позиция в защита на българските ТЕЦ и въгледобива. Позицията е внесена до председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер.

Евродепутатите настояват председателят на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер, заместник-председателят Юрки Катайнен, комисарят по околна среда Кармену Вела и комисарят по климат и енергетика Мигел Ариас Канете да преоценят и преразгледат нивата в референтния документ с оглед непосредствената опасност от срив в адекватното снабдяване с електроенергия в България, когато бъде приет този документ.