Момчил Неков: Специална грижа и допълнителни средства от ЕС за запазването на местните породи коне и други животни

Нараства важността на еднокопитните за терапевтични и образователни цели

„В България конете са част от бита и традициите на местното население. Затова приветствам включването в доклада на предложението ми за повече финансова подкрепа за опазването и защитата на местните породи с оглед опасността от изчезването им”. Това заяви евродепутатът Момчил Неков след приемане на доклада относно „Отговорна собственост и отговорни грижи за еднокопитни“ вчера в Страсбург, Франция.
Той обясни, че българските породи като Каракачанския, Източнобългарския, Дунавския и Плевенския кон попадат в категорията на местните породи и смята, че трябва, също както другите автохтонни породи животни, да бъдат защитени и отглеждането им да бъде допълнително финансово стимулирано. „Местните породи са пригодени за нашите климатични условия и природа и са една от причините за нейното богато разнообразие. За това трябва да направим тяхното отглеждане по-атрактивно. Това засяга както конете, така и другите породи животни, като например Източнобалканската свиня, месото от което въври по пътя на защита по Европейските схеми за качество. Производителите имат нужда от подкрепа, за да съживим българските традиционни продукти и поминък“, допълни Момчил Неков.
Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент включи в резолюцията и предложението на Неков за повече образователни и обществени инициативи насочени към по-широк кръг от потребители и специалисти в сферата на коневъдството. Това би спомогнало за по-добрата осведоменост относно проблемите и възможностите при развитието на сектора.
Предложенията на Момчил Неков по доклада са в резултат от сътрудничеството му с експерти по коневъдство от Експерименталната база към Земеделския институт в Шумен.
В земеделските стопанства наличието на еднокопитни животни улеснява многофункционалността на селскостопанската дейност, което ще доведе до увеличаване на заетостта в селските райони и допринася за развитието на отношенията между градските и селските райони, местните устойчивост и сближаване, смята Неков.
Еднокопитните животни намират широко приложение в селското стопанство, местния и еко-туризъм, както и в спорта. „На територията на ЕС има близо 7 милиона еднокопитни и най-малко 900 000 работни места зависят единствено от индустрията на конните спортове. Тези цифри показват, че е необходим общностен подход, който да гарантира добри условия на отглеждане на животните и с който ще се спомогне развитието на експертизата у хората, които ги отглеждат и работят с тях“ заяви в заключение Момчил Неков.