Необходима е политическа мобилизация, както на изпълнителната власт, така и на народните представители, за да се отговори на очакванията на българските граждани

Янр 11, 2009 Новини БСП 0 1502

Дава са факторите, които тази година ще определят поведението на политическите сили, работодателите и синдикатите, заяви председателят на БСП и премиер Сергей Станишев в началото на съвместното заседание на ПГКБ

Дава са факторите, които тази година ще определят поведението на политическите сили, работодателите и синдикатите, заяви председателят на БСП и премиер Сергей Станишев в началото на съвместното заседание на ПГКБ. По думите на Станишев е необходима политическа мобилизация, както на изпълнителната власт, така и на народните представители, за да се отговори на очакванията и страховете на българските раждани.

За три години изпълнихме преобладаващата част от предизборните си ангажименти, категоричен беше председателят на БСП. Той припомни на присъстващите постиженията на правителството за осигуряване на устойчив икономически растеж на страната и привличане на голям обем чуждестранни инвестиции, надхвърлящи 20 млрд. евро за три години и половина. Това дава сигурност, заетост, перспектива за модернизация на страната, категоричен беше Станишев.

Премиерът се спря и на действията на правителството за осигуряване на финансова стабилност за страната в условията на световна финансова и икономическа криза. България  няма как да избяга от последиците, които засягат основните й икономически партньори, заяви Станишев. Той прогнозира, че през следващата година страната ни ще почувства по- осезаемо кризата, която ще се отрази негативно върху българския износ и производство. В тези условия е важно да запазим гъвкавост и динамичност, за да защитим българските граждани, категоричен беше премиерът. Станишев напомни, че при подготовката на бюджета за 2009г. правителството е изработило и антикризисен план за противодействие на световната криза. По думите на премиера е необходима и добра организация на изпълнителната власт. В тази връзка той съобщи, че всички министерства са изработили подробни инвестиционни планове, които в момента се синхронизират. Станишев заяви, че българският национален план за справяне  с кризата е синхронизиран и с общата политика на ЕС в тази област.

Бюджетът за тази година дава възможност и за провеждане на по- активна социална политика, насочена към възрастните хора и младите, заяви премиерът. по думите му правителството ще насочи усилията си и към предпазване на заетостта в страната от негативните влияния на финансовата и икономическа криза.

В политически план Станишев посочи като важен фактор предстоящите избори за национален и европарламент. Не е имало толкова агресивна и арогантна опозиция, заяви председателят на БСП. По думите му опозицията цели дестабилизация на страната, но не предлага алтернатива. На какво основание искат предсрочни избори, като нямат план, заяви Станишев и определи властта като единствен мотив, от който се движи опозицията. Тази припряност на извънпарламентарната опозиция е защото чувства несигурност, каза Станишев. По думите му времето не работи в нейна полза, а социологическите проучвания сочат спад в доверието към нея.

Като важна политическа задача пред управляващите премиерът посочи реформата на политическата система, която да направи партиите по- прозрачни, по- отчетни пред обществото  и отстояващи интересите на избирателите. Промените в Закона за политическите партии за изключителни важни, категоричен беше Станишев. Целта е да се гарантират свободните и демократични избори, както и да бъдат мотивирани българските граждани да дадат своя глас.

В следващия парламент ключова ще е коалиционната култура, посочи още Станишев. По думите му последните години БСП е придобила безценен опит. БСП има предимство от тази гледна точка, категоричен беше председателят на партията.

В изложението си премиерът се спря и на въпросът с усвояването на средствата от европейските фондове. Важно е тази година да се придаде нова динамика и качество на усвояването на еврофондовете, заяви той. Станишев припомни действията на правителството в тази посока -  новата организация на контрол и координация на работата по еврофондовете, назначаването на вицепремиер Плугчиева, персоналните промени на много нива. По думите на Станишев като резултат е на лице видим напредък през последните 6 -7 месеца.

Напредък има и в реформата в правораздаването, съдебната система и МВР, заяви Станишев. Той подчерта, че в сложната предизборна среда не трябва да се допуска отклоняване от желанието за реализиране на тази реформа. Още в началото на тази сесия на Народното събрание, ще продължи приемането на важни закони за взаимодействие и контрол, каза премиерът. По думите на Станишев от изключително значение е и взаимодействието с ЕК в тази област. България се нуждае от оценки, но и от подкрепа, коментира премиерът. Председателят на БСП заяви още, че е необходимо да се гарантира, че през следващия мандат тези реформи няма да спрат, тъй като съществува риск от връщане на времена на авторитарни методи на управление, натиск върху политическите опоненти и бизнеса. Тези реформи трябва да продължат и да станат необратими, категоричен беше Станишев.

Като условие за реализиране на набелязаните реформи премиерът посочи и способността на управляващите своевременно да реагират на обществените проблеми. Като примери Станишев даде протестите на земеделските производители и проблемите в Студентски град. Премиерът заяви, че правителството ще реализира това, което е заявило пред земеделските производители. Това правителство направи и доста за защита на интересите на студентите, напомни Станишев. Беше изработена програма за рехабилитиране и ремонтиране на студентските общежития, предстои разглеждане на закон за устройство на територията, който ще защити публичния интерес в Студентски град. Станишев се спря и на действията на МВР за осигуряване на сигурността в столичния квартал.

Ежедневният диалог с една или друга група е сериозно предизвикателство и от нашата динамика зависи дали ще излезем с чест от това управление и ще отговорим на потребностите на българските граждани, каза в Заключение Станишев.

През тези три години и половина ПГКБ показа, че е способна да посрещне предизвикателството да съчетае двете начала – стабилността и промяната. С тези думи започна изложението си председателят на НС и член на ИБ на ВС на БСП Георги Пирински. Той определи приетите на 47-мия Конгрес на БСП политическа програма и политическа рамка и доклада на председателя на партията като отправна точка конкретизиране на политиката на БСП. По думите на Пирински в условията на финансова и икономическа криза е необходима консолидация на страната и национално отговорно държавническо поведение. Председателят на НС се спря и на готвените протести пред парламента. Отрицателната енергия към НС се подхранва не от вчера, отбеляза Пирински. По думите ми намеренията на организаторите са провокативни и не се създава вътрешна охрана на протеста, каквато е необходима по закон.

По време на заседанието министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров

запозна присъстващите със ситуацията около газовата криза. На лице  е резерв от електроенергийни мощности, което означава, че няма никаква заплаха за снабдяването и на населението, и на българката индустрия, заяви министърът и добави, че ситуацията с топлофикациите в страната се нормализира. Добрата новина според Петър Димитров, е че е постигнато споразумение според Чешкото председателство и с Украйна и с Русия за възстановяване на подаването на газ в рамките на 36 часа. Опитваме се ние да сме първи в опашката като държава, която е най- засегната, заяви министърът.

Като основни искания от страна на България след създалата се ситуация Димитров посочи незабавното възстановяване на снабдяването с газ; компенсации за загубите на страната; да се премахне посредничеството за доставките на газ; да има държавни гаранции за газовите доставки; да има европейска система за газова сигурност; запасите от газ да се превърнат в европейско изискване; в рамките на ЕС България ще настоява и за укоряване на реализацията на проекта „Набуко”.

Информация за нагласите сред българските граждани представи по време на заседанието социологът Живко Георгиев. Като тенденция той отбеляза отчужаването на гражданите от политиката и ниската избирателна активност. По данни от края на миналата година БСП има  18% подкрепа, ГЕРБ – 23%, ДПС – 7%, Атака – 6%, СДС – 2%, ДСБ – 1,5% и НДСВ – 1%.

В третата част на заседанието вицепремиерът Плугчиева направи кратък отчет на последните шест месеца на 2008г. – какво е направено и какво остава да се направи по предприсъединителните програми и формулира основните акценти и приоритети за 2009г. по предприсъединителните програми. Плугчиева открои следните задачи: по програма ФАР, която приключи към 30 ноември на практика остава довършването на проверките на проектите, сключени по програма ФАР до юни 2008г. на базата на това колко от тези проекти са без нередности, да бъдат защитени и разплатени със средства от ФАР. Става дума за тази цифра от 323млн. лева, като проектите, отговарящи на тази стойност се проверяват, уточни вицепремиерът. От утре започва проверка допълнителна от комисията и в края на януари и първата одитна мисия по програма ФАР, обяви Плугчиева. Тя обясни, че има 190 проекта по ФАР на стойност 197 млн. лв., които са оценявани от европейски експерти, но и при тях има констатирани нередности. Видепремиерът отбеляза, че одитните мисии по ФАР показват висок процент на нередности в проектите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и затова не е изключено България сама да си предложи финансова корекция. Това означава, че няма да можем да защитим проектите по ФАР на стойност 323 млн., а ще бъдат на по-ниска стойност.

По програма ИСПА важна по думите на Плугчиева е Националната агенция „Пътна инфраструктура”. Очаква се на 26 януари проверка в НАПИ за това до колко административният капацитет в агенцията е гарантиран, колко са назначените, каква е тяхната професионална квалификация и имат ли конфликт на интереси.
Разплащането на средства по САПАРД тече, но нашите проверки по втора мярка за оборудването в хранително-вкусовата промишленост констатират голям брой нарушения. Лично аз съм скептична, че по тази мярка ще може да ни бъде възстановено действието на трите спрени мерки, обясни Плугчиева. Тя добави, че проверките в тази област ще продължат. В началото на април се очаква посещението на комисар Мариан Фишер Бойл в България

На 15 януари ще бъдат обявени новите окончателни кадрови промени в одитиращата агенция в Министерството на финансите, каза още Плугчиева. Основната задача ще бъде привличането в агенцията на одитори от компании като KPMG, „Прайсуотър хаус” и „Делойт”. Друг приоритет ще бъде доизграждане на централната информационна система, което трябва да приключи до края на 2009г.
По думите на Плугчиева при управлението на еврофондовете да бъде направено още: опростяване на процедурите за кандидатстване , достигане на максимална прозрачност, наръчници на най-честите грешки при кандидатстването; ще бъде затегнат контролът по програмите. Хората непрекъснато се оплакват, че процедурите за кандидатстване са много сложни, обясни вицепремиерът.

"Основен акцент в работата ми ще бъде да поддържам постоянен диалог с ЕК, добра комуникация, за да може да се получи нужният резултат", бе категорична тя.
По отношение на съдържанието на оперативните програми акцентът ще падне върху инфраструктурата и гарантирането на ясни правила и указания как различните групи бенефициенти могат да кандидатстват по програмите.
Във връзка с инфраструктурните проекти, Плугчиева е поискала да бъде открито бюро на „Джаспърс” в България като решението ще излезе до края на месеца. Вицепремиерът е поискала още и Европейската инвестиционна банка също да открие офис в България.

Сред приоритетна в работата на вицепремиера ще бъде работата с ОЛАФ. От утре започва нова мисия на ОЛАФ у нас. Плугчиева е поискала да продължат проверките и във ФАР и ИСПА, а не само в САПАРД.