БСП осъжда всички опити да се политизира газовата криза за сметка на българските граждани

Янр 07, 2009 Новини БСП 0 2122

 ИБ подкрепя извършеното до момента от изпълнителната власт по газовата криза и осъжда всички опити да се политизира ситуацията за сметка на българските граждани

 ИБ подкрепя извършеното до момента от изпълнителната власт по газовата криза и осъжда всички опити да се политизира ситуацията за сметка на българските граждани. Това заяви говорителят на БСП Корнелия Нинова след заседанието на новото ИБ на партията. Нинова представи позицията на ръководството на БСП по проблема със спрените доставки на природен газ за страната. България е добросъвестен контрактор по договор, но е жертва на спор между Русия и Украйна, е позицията на ИБ. Фактът, че проблемът засяга и други страни от Централна и Източна Европа, поставя акцент и върху по- активна и агресивна дипломатическа работа. В криза е необходимо нацията да се консолидира, заяви още Нинова и допълни, че е необходима пълна мобилизация на експертни и политически потенциал за овладяване на кризата.

Говорителят на БСП  обясни, че председателят на партията и премиер Сергей Станишев е запознал ИБ на днешното заседание с подробностите около проблема със спрения природен газ. Проведени са разговори с руската и украинската страна и Европейската комисия. Информацията, представена от министър-председателя, ни дават основание да направим заключението, че действията на изпълнителната власт в тази ситуация са своевременни, адекватни и реализирани с отговорността, която предполагат интересите и потребностите на българските граждани и на българската държава, заяви председателят на ПГКБ Ангел Найденов.

Въз основа на представената информация ИБ предлага на ръководството на НС да бъде възобновена дейността на НС с извънредно заседание в понеделник от 14.00 часа като заседанието правителството да представи оценка на ситуацията, мерките и действията, които са предприети и анализа за развитието на ситуацията и съответно за бъдещи действия или мерки, които биха били предприети с оглед на създалата се в България ситуация. ИБ предлага още дейността на парламента да продължи и във вторник с гласуване на Закона за политическите партии и Закона за етажната собственост.

Найденов съобщи, че в неделя в София ще се проведе съвместно заседание на Изпълнителното бюро на БСП, Парламентарната група на Коалиция за България и министри. Темите на семинара ще бъдат: актуалните икономически и политически събития в страната, законодателните приоритети в дейността на ПГКБ през новия политически сезон и промените в изборното законодателство. Позициите на БСП за предстоящия политически съвет ще бъдат формирани на семинара в неделя.

Законодателните приоритети и политическите позиции на БСП са действията, свързани с мониторинговия доклад и действията по усвояването на средствата от европейските фондове. Приоритети са и социалното законодателство, здравеопазването, изборното законодателство. Приоритетно ще е и законодателството в областта на сигурността и правосъдието и вътрешните работи. Нашият стремеж е да приключим този мандат по начин, който да даде основания на българските граждани да определят управлението като полезно за България и за обществото и съответно като успешно, отбеляза Найденов.

 

 Пресконференция

след заседание на ИБ на ВС на БСП

7.01.2009г.

 

Жанет Пашалиева: Добър ден. Благодаря ви за интереса, защото с повечето от вас не сме се виждали. Да си пожелаем здраве и късмет и по- малко кризи. Днес се проведе първото заседание на новото ИБ на БСП. На това първо заседание на ИБ за тази година естествено беше обсъдена газовата криза, също така задачите на БСП и на ПГКБ за новия сезон, както и подготовката на предстоящото съвместно заседание на ИБ и на Парламентарната група, което предстои в края на седмицата.

По темата газова криза давам думата на новия говорител на БСП Корнелия Нинова.

 

Корнелия Нинова: На днешното заседание на ИБ председателят на БСП и премиер Сергей Станишев запозна ИБ с актуална информация по газовата криза. Със свършеното от изпълнителната власт до днес и отчет, че са взети всички необходими мерки, така че гражданите на Република България да бъдат защитени в тази ситуация. Приоритетни за работата на правителството са осигуряване на първо място на топлофикации, училища и болници и детски градини. На второ място стопански субекти – потребители на газ, особено тези, които са на постоянен и непрекъсваем режим на работа. На второ място - проведени са разговори с руската, украинската страна и с ЕК. ИБ подкрепи извършеното до сега от изпълнителната власт и има следната позиция:

В криза е необходимо нацията да се консолидира. Осъждаме всички опити да се политизира ситуацията за сметка на българските граждани. На второ място – България е добросъвестен контрактор по договор, но е жертва на спор между Русия и Украйна. На трето – засегнати са и други страни от Централна и Източна Европа, което вече поставя акцент върху по- активна и агресивна дипломатическа работа. И на четвърто – пълна мобилизация на експертни и политически потенциал за овладяване на кризата.

 

Жанет Пашалиева: Председателят на ПГКБ Ангел Найденов за приоритетите през новия сезон и предстоящото съвместно заседание.

 

Ангел Найденов: Уважаеми дами и господа, позволете ми и аз да ви честитя новата година, да ви пожелая една успешна, изпълнена с повече поводи за радост, настроение и щастие 2009г. да ви пожелая живот и здраве за вас и вашите семейства. Първо искам да добавя към казаното от говорителя на ИБ, че докладът и информацията, представени от министър-председателя ни дават основание да направим заключението, че действията на изпълнителната власт в тази ситуация са своевременни, адекватни и реализирани с отговорността, която предполагат интересите и потребностите на българските граждани и на българската държава.

Въз основа на тази информация ИБ предлага на ръководството на НС да бъде възобновена дейността на НС с извънредно заседание в понеделник от 14.00 часа като на извънредното заседание бъде представена цялата информация от страна на правителството за оценка на ситуацията, за мерките и действията, които са предприети и разбира се да бъде представен анализа на правителството за развитието на ситуацията и съответно за бъдещи действия или мерки, които биха били предприети с оглед на създалата се в България ситуация.

Второ – ние ще предложим да продължи дейността на НС и във вторник, като искам да ви информирам, че най- вероятно в дневния ред на НС във вторник след обяд ще бъде свързан с гласуванията по закона за политическите партии, става дума за ЗИД на Закона за политическите партии и съответно Закона за етажната собственост. Да ви припомня, че това са закони, които бяха приети в края на миналата година и гласуванията за тях останаха за настоящата сесия на НС. На 14 ще бъде връщането към проекта за дневен ред на НС, в началото на този дневен ред предлагаме законопроектите, които са свързани с т.нар. заменки на земи и гори от държавния и общински поземлен и горски фонд. Искам да ви информирам, че проведохме вече среща с председателя на комисията по земеделие и гори във връзка с напрежението и протестите, които имаше в края на миналата година, които се очертава да продължат и през настоящата година във връзка с решение на комисията. Има готовност във вторник за провеждане на извънредно заседание на комисията по земеделие и гори, на която още веднъж да бъдат разгледани най- оспорваните текстове, свързани със заменки или с изключване на земи или на гори от държавния и общинския горски поземлен фонд. Като в края на миналата година, на среща, която се проведе между ръководството на комисията и най- общо казано екологични организации. Има уточнението – до 10 януари да постъпят писмени предложения, да бъдат със спорните въпроси и съответно с мнението, което имат екологичните организации по тези текстове и това да бъде също предмет на обсъждане.

Искам да ви информирам, че ИБ реши и съответно това ще бъде уточнено и с ръководството на парламентарната група да трансформира намерението за провеждане на съвместно заседание между парламентарната група, ИБ, депутатите в ЕП и министрите като провеждането на семинара ще бъде в неделя, на 11 януари, в рамките на един ден тук в София. Ще уточним допълнително възможностите за провеждане на подобно обсъждане, което ще бъде в рамките на три основни теми. Първата безспорно ще бъде свързана с актуалната политическа и икономическа ситуация в страната. Съответно ще се постараем разбира се освен изложението на министър-председателя, на председателя на НС, да получим повече информация от социологически агенции за нагласите, на настроенията, за мнението на българските граждани.

Второ – да се спрем върху законодателните приоритети в дейността на ПГКБ през новата година и новия политически сезон. Разбира се – да се спрем основно върху промените в избирателната система, промените в изборното законодателство, съответно с готовността да внесем ЗИД за избиране на народни представители.

Всъщност това ще бъдат основните теми, които ще бъдат предмет на съвместното ни заседание и при всички случаи очаквам в резултат на тези обсъждания да има и конкретизиране на позициите и съответно на нашите предложения.

 

Жанет Пашалиева: Въпроси?

 

Венцислава Узунова, ББТ: Кога ще се постави въпросът България да бъде компенсирана за кризата с газта?

 

Корнелия Нинова: Като първа стъпка в работата на правителството ИБ одобри като позиция овладяването на кризата. Като втора – нормално е когато има неизпълнения по един договор да се отправят претенции към неизправната страна. Това ще бъде извършено след овладяване на кризата и след реалната оценка на понесените щети.

Ангел Найденов: нали не очаквате от говорителя на Изпълнителното бюро да бъде и говорител на правителството и съответно да коментира действията на правителството и съответно клаузите на сключения договор. Беше заявена вече позицията. Ние напълно разбираме, че на  първо място стой въпросът с мерките и с неотложните действия в резултат на кризата по отношение на снабдяването и съответно след оценка на щетите напълно разбираемо е да бъдат отправени и съответните претенции, но това е въпрос, който трябва да реши самото правителство.

 

Журналист: Ще има ли среща на тримата лидери във връзка с изборното законодателство?

 

Ангел Найденов: Знаете, че един от основните въпроси на първото заседание на политическият съвет на тройната коалиция ще бъде именно изборното законодателство. Промените в избирателната система. Съответно и за уточняването на датата или датите за провеждане изборът за ЕП и НС. Кога точно ще бъде проведен не е било обсъждано на днешното заседание на ИБ на ВС на БСП. То не е  предмет на обсъждане в днешното заседание, но същевременно след обсъждането в неделя ние ще имаме нашите заключения и позиции в рамките на тройната коалиция.

 

Жанет Пашалиева: Това съвместно заседание на Изпълнителното бюро и парламентарната група ще има и медийна част с пресконференция. Вие ще имате възможност да получите информация за оценките и изводите, които произлизат от това заседание. Въпроси.

 

Боряна Йотова, в. Стандарт: на заседанието ще се обсъжда ли темата с еврофондовете?

 

Ангел Найденов: Тогава когато коментираме въпросите със законодателните приоритети и политическите позиции на парламентарната група и изпълнителната власт имаме в предвид два основни акцента. Това са действията свързани с мониторинговият доклад по въпроса за правосъдието и вътрешните работи. Така, че един от основните докладчици ще бъде министъра на вътрешните работи.И втората тема ще бъде относно действията предприети за усвояването на европейските фондове. Така, че ще бъде предмет за обсъждане. Същевременно ми давате повод да кажа, че сред тези приоритети мога да споделя в аванс на първо място социалното законодателство. Бих дал за пример, да кажем темата със здравеопазването. Преструктурирането на здравните заведение, правата на пациентите. На следващо място изборното законодателство. На трето място нормативното осигуряване на реализацията на управленската програма. Фокусиране върху успешното приключване на мандата. Не сме превръщали на този мандат в своеобразна фикс идея. Нашата идея е да приключим мандата по начин, по който българските граждани да могат да определят управлението като полезно за България и съответно като успешно. Бих добавил на следващо място законодателството за сигурността. Предстоят ни  важни решения свързани с разглеждането на стратегия за сигурност на Република България. Съответно новият закон за отбраната и въоръжените сили. И не на последно място неща, които са свързани с правосъдие и вътрешни работи. Разглеждане на цялостни мерки в наказателната политика на държавата.

 

Жанет Пашалиева: Таня Петкова имаше въпрос.

 

Таня Петкова, Медиапул: Имам въпрос към Ангел Найденов. Премиерът изрази ли становище кога ще започне развръзката за решаване на кризата?

 

Ангел Найденов: Беше заявена прогноза и очакване за скорошно приключване на конфликта между Русия и Украйна и съответно за скорошно възобновяване на доставките към България. Не очаквайте сега да говоря с конкретни срокове и аз да коментирам съответно прогнозата на правителството. Това ще бъде предмет на обсъждане в парламента и вероятно на днешния съвет по сигурността при президента.

 

Жанет Пашалиева: Вестник Новинар, заповядайте.

 

Полина Паунова, Новинар: Притеснявате ли се, че мандатът на правителството може да бъде прекратен предсрочно?

 

Ангел Найденов: Не се опасявам и не мисля, че има основания за подобни притеснения. Казвам го, защото подчертах, че фокусираме вниманието си върху успешното приключване на конституционно установените срокове. Това имах в предвид когато коментирах съответното приключване на мандата.

 

Жанет Пашалиева: Колеги благодаря ви за вниманието. До скоро.