МО в БСП избра новото си ръководство

28.05.2016 г.

На заседание на Националния съвет на МО в БСП младите социалисти избраха новото си Оперативно бюро. Те подкрепиха с мнозинство предложението на председателя си Вероника Делибалтова за членския му състав.

          На своето заседание младежите в левицата обсъдиха и как МО в БСП да се превърне в по-силен притегателен център за всчики млади хора в България, които искат промяна в политическия модел. Те разгледаха възможността за приемане на серия от мерки в сферата на обрзованието и заетостта, с които да се гарантира равен достъп до образование и работно място на всеки млад човек. МО в БСП ще разработи и свой подробен план за дългосрочно развитие на всички български региони, който да включва развитие не само на транспортната, но и на стопанската, здравната и образователната инфраструктури. НС на МО в БСП се обяви за развиване на патриотизма и родолюбието, защото именно младите са отговорни на българските корени и историята и традициите трябва да се пазят.

ОБ на НС на МО в БСП:

 1. Вероника Делибалтова
 2. Александър Алексиев
 3. Анатоли Стоянов
 4. Атанас Телчаров
 5. Валериия-Тереза Дончева
 6. Георги Спасов
 7. Деница Иванова
 8. Димитър Велков
 9. Красимир Йорданов
 10. Любомир Паунов
 11. Мина Кутева
 12. Момчил Неков
 13. Николай Бериевски
 14. Павел Раличков
 15. Павел Пешов
 16. Радина Гечева
 17. Стоянка Балова
 18. Стефан Бурджев
 19. Спас Керимов
 20. Христо Марков
 21. Предстои да бъде допълнен след избирането на председател на МО в БСП-София