Само богати общини ще се вредят с европари

Окт 28, 2009 Новини БСП в медиите 0 977

Димчо Михалевски, депутат от Коалиция за България, бивш зам

Димчо Михалевски, депутат от Коалиция за България, бивш зам. строителен министър в кабинета "Станишев" за в. Стандарт

Провокиран от интервюта на строителния министър Росен Плевнелиев, искам да отговоря на нападките му срещу предходното управление на министерството. Размразяването на европарите за пътища, спрени заради "Батко" и "Братко", се случи заради действията на предходния кабинет. След реструктуриране на пътната агенция през месец май Брюксел отблокира 115 млн. евро по Програма ИСПА за магистрала "Люлин" и 500 млн. евро по ОП "Регионално развитие". Защо вече 100 дни новото управление не стартира процедурите за възлагане на проектите за тези пътища по ОПРР? Държавният инвестиционен заем със Световната банка за 4 язовира, с който се похвали Плевнелиев, бе подготвен само за три месеца от предходния кабинет. Той ще бъде подписан чак през декември. Програмата с Немската банка за възстановяване и развитие на стойност 35 млн. евро за проекти за брегова защита в Русе, Силистра и Поморие също бе подготвена и защитена от предходния кабинет. Справедливо е тези наши заслуги да бъдат признати. Дори при 100% усвояване на европарите за пътища, те няма да са достатъчни. В края на нашия мандат приехме закони, които могат да бъдат основа за инвестиции от пенсионните фондове в инфраструктура и привличане на пари по модела на публично-частното партньорство във ВиК сектора. Възможности, които трябва незабавно да се използват.
Според измененията в Закона за пътищата решенията в пътната агенция пак ще се вземат отгоре, а отговорността ще е размита между членовете на УС. Три месеца бяха безвъзвратно загубени за сектора. А новото правителство е на път да затрудни общините да се възползват от еврофондовете с новото изискване за съфинансиране от тяхна страна - 5% за 2010 г., 8% за 2011 г. и 10 % за 2012 г.
Нужните документи за стартиране изграждането на магистрала "Тракия" са подготвени. Още през 2008 г. проектът за Лот 2 е разгледан и одобрен в МРРБ. Изготвен е актуализираният доклад по ОВОС и той е одобрен от МОСВ през септември 2009 г. Практически може да се стартира незабавно процедурата по ЗОП. Забавянето дори и с 2 месеца може да е пагубно. Много ми се иска министър Плевнелиев в духа на непрекъснато пледираната прозрачност да обясни методологията и "независимия репер", по който ще се оценява дали една цена е възможна или невъзможна за изграждането на дадена магистрала. След като такъв критерий се обмисля да бъде включен в тръжните документи. Не е истина, че сме подписали договор за 300 млн. лв., а сме имали бюжет от 70 млн. лв. За 2009 г. на министерството бяха гласувани 120 млн. лв. Изпълняваните договори от МРРБ обикновено са със срок от 2-3 г. и при програмното бюджетиране се има предвид ресурсът за този период. От 2005 г. до 2009 г. МРРБ е реализирало и реализира над 1300 проекта на стойност над 1,2 млн. лв. В момента не са завършени 170 проекта за около 420 млн. лв. От тях към 31.07.2009 г. са платени над 292 млн. лв. Заради кризата наистина се изисква орязване на разходите, но министерството в никакъв случай не е във фалит. Не е истина и че ВиК дружествата дължат 40 млн. лв. на МОСВ. Причината за спора между ВиК-тата и МОСВ е, че според Закона за водите таксата се дължи върху фактурираните количества, а в наредба към закона е записано, че се дължи такса върху общо добитата вода, която включва и загубите. ВиК-тата нямат източник за допълнителната такса, която им се иска от МОСВ. Твърдението, че ВиК-тата са във фалит е крайно невярно, и бих казал опасно. Има една много подходяща турска поговорка, която отразява основния принцип на това интервю на г-н Плевнелиев: "Лаф олсун, бол олсун!" - "Думи да има, много да са!"