Вяра Емилова, 18 февруари, 20.30, БСТВ

Вяра Емилова, 18 февруари, 20.30, БСТВ