Бизнесът и образованието заедно за развитието на регионите: фокус върху професиите на бъдещето

Българският евродепутат Момчил Неков, в партньорство с Черноморски институт  и Агенция за социални проучвания и анализи АССА-М, има удоволствието да Ви покани на представянето на социологическо проучване – 

„Изследване на състоянието и потребностите от умения и кадри в Силистренска област за периода 2018-2028 г.“

Събитието ще се проведе на 23 ноември 2018 г. (петък) от 11:00 ч. в „Дома на Европа“ на ул. „Георги С. Раковски“ № 124, София.  

Целта на събитието е да постави фокус върху нуждата от изграждане на гъвкави модели за взаимодействие между бизнеса и образованието, съобразени с потребностите на регионалната и местна икономика.

Резултатите от проучването следва да послужат като основа за прогнозиране на потребностите на пазара на труда с цел да се намалят дефицитите в определени професионални направления и да се насочи подготовката на специалисти в съответствие с възможностите за реализация.

Поканени да участват са представители на министерства, бизнеса, образованието, неправителствени организации, граждани и представители на медиите. 

Програма:

10.45 ч. Регистрация

11.00 ч. Откриване

Момчил Неков, член на Комисията по образование и култура в ЕП

11.10-11.45 ч. Представяне на резултатите от проучването

Проф. Михаил Мирчев, Агенция за социални проучвания и анализи АССА-М

11.45 -12.00 ч. Разговор с медиите