Проф. Румен Гечев, 18 ноември, 16:45 ч., Нова

Проф. Румен Гечев, 18 ноември, 16:45 ч., Нова