Александър Симов, 23 септември, 17:45 ч., Нова Нюз

Александър Симов, 23 септември, 17:45 ч., Нова Нюз