Стоян Мирчев, 17 септември, 7:25 ч., БНР

Стоян Мирчев на 17 септември от 7:25 ч. по БНР